Masy bitumiczne przeznaczone do nakładania na zimno

  • by

Nasz Asfalt poradzi sobie z naprawą, jeśli głębokość otworu wynosi od 10 do eighty mm. Nie jest toksyczny czy łatwopalny, ale zaleca się noszenie rękawic podczas czynności związanych z naprawą, ponieważ materiał z jakiego jest wykonany jest stosunkowo lepki. Charakterystyka plandek do okrywania ciepłych bitumów Ciepłe bitumy, czyli masa asfaltowa, wymaga podczas transportu specjalnego zabezpieczenia i zachowania szczególnych. Dlatego asfalt konfekcjonowany jest najlepszy.

W takiej sytuacji należy zastosować zwiększoną zawartość stabilizatora (np. włókien celulozowych) oraz sprawdzić spływność lepiszcza metodą Schellenberga dla wyższych temperatur produkcji. Budowa nawierzchni drogowych powinna opierać się przede wszystkim o wysokiej jakości materiały, gdyż to od nich zależeć będzie trwałość i bezpieczeństwo stworzonej drogi. Mieszanki mineralno-asfaltowe są więc poddawane wielu badaniom, których celem jest sprawdzenie czy mieszanka spełnia wszelkie parametry jakościowe oraz wymagania techniczne. Jednoskładnikowe i dwuskładnikowe, grubowarstwowe masy bitumiczne ze względu na swoje parametry oraz prostotę aplikacji są najczęściej stosowanymi rozwiązaniami w przypadku obciążenia wodą. Dwuskładnikowe masy polimerowo-bitumiczne, których wiązanie odbywa się bez względu na warunki atmosferyczne, można stosować również w okresie o dużej wilgotności powietrza i obniżonych temperatur (temperatura powyżej 5oC). Szlam asfaltowy na zimno typu na bazie emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami, z domieszką kruszywa naturalnego.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zaistniała konieczność dostosowania infrastruktury do wymagań europejskich, w tym budowy i przebudowy sieci drogowej. Położenie Polski w centrum Europy powoduje, że natężenie ciężkiego ruchu samochodowego, szczególnie kierunku wschód–zachód, z roku na rok intensywnie wzrasta. Dominującą technologią budowy nawierzchni drogowych jest budowa nawierzchni asfaltowych. Równie ważne, ale stosowane w mniejszym zakresie, są nawierzchnie z betonu cementowego. Nie moja specjalność ale nie wykluczałbym z góry, że są masy asfaltowe nadajace się do przyklejania płytek. Skoro dysperbitem można kleić płyty styropianowe, a szpachlą dekarską (masa asfaltowo-kauczukowa) przyklejać obróbki blacharskie i dachówki.

Masy bitumiczne przeznaczone do nakładania na zimno pełnią rolę materiałów gruntujących podłoże, klejących, np. Pokrycia wstęgowe lub płytowe oraz samodzielnych powłok hydroizolacyjnych. Bitumiczne płyty faliste stosuje się do pokrywania dachów o nachyleniu połaci od 15o do 90o i można też układać na dachu o promieniu krzywizny od 5 m. Nowej generacji Masy Bitumiczne produkowane z płukanych grysów łamanych dzięki zminimalizowaniu zapylenia charakteryzują się mniejszą masą własną i lepszą szczepnością z bitumem.

Aby produkt zachował swoje pierwotne właściwości może być przechowywany przez okres do 6 miesięcy. Tytuł tego tematu powinien brzmieć „przewóz po masie asfaltowej”. Wzmocniony włóknami celulozowymi i wzbogacony o dodatki uszlachetniające produkt przeznaczony do wykonywania bezspoinowych powłok hydroizolacyjnych. Stosowany jest w układach jednowarstwowych lub wielowarstwowych z wkładką wzmacniającą w postaci siatki.